ระบบฝากถอนอัตโนมัติ ON189

ການແທງບານອອນລາຍ ໃນ SBOBET

ການແທງບານອອນລາຍ

ການແທງບານອອນລາຍ ໃນ SBOBET

 1. ແທງບານສູງ ຕ່ຳ

ການແທງບານອອນລາຍ ຄືການທາຍສະກໍລວມທັ້ງ 2 ທີມວ່າຂະສູງ ຫລື ຕ່ຳບໍ່ວ່າຈະແທງບານຕັ້ງແຕ່ບານຍັງບໍ່ເລີມ ຫລື ກົດແທງບານໃນຂະຫນາດທີ່ກຳລັງແຂ່ງຂັນກັນຢູ່ກໍໃຫ້ນັບສະກໍລວມທັງ 2 ທີມຕັ້ງແຕ່ເລີມແຂ່ງຂັນຈົນຈົບບການແຂ່ງຂັນ

2. ແທງບານແຮນດິແຄບ

ແຮນດິແຄບ ຫມາຍເຖີງການໃຫ້ທີມຫນື່ງ (ທີມຮອງ) ໄດ້ຮັບແຕ້ມຕໍ່ກ່ອນເລີມລົງຫລີ້ນ ເພືອໃຫ້ການແທງ ບານມີຄວາມສູສີກັນລະຫວ່າງທີມຕໍ່ກັບທີມຮອງ ຫລື ເວົ້າງ່າຍໆ ຄື ທີມເກັ່ງຕໍ່ໃຫ້ທີມອ່ອນກວ່າເພືອໃຫ້ຄວາມຫນ້າຈະເປັນ ການຊະນະຜົນການແຂ່ງຂັນອອກມາໃກ້ຄຽງກັນຈະໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງຫລາຍ ເອຊ່ຽນແຮນດິແຄບ ຄື ການທີມຕໍ່ແຖມໃຫ້ທີມຮອງໂດຍມີ່ຫມ່ວຍໃນການຕໍ່ທີ່ລະ 0.5 ລູກເຊັນ ເຄີ່ງລຼກ ຫນື່ງລູກ ຫນື່ງລູກເຄີ່ງ ເປັນຕົ້ນ ແລະ ຜົນຂອງ Asian Handicap ກໍຈະມີແຄ່ 2 ເຫດການເທົ່ານັ້ນ ຄື ໂດຍກາດທີ່ທີມຕໍ່ຊະນະໂອກາດທີ່ທີມຮອງຈະຊະນະ ຊື່ງຈະບໍ່ຄືກັນລາຄາແບບ Fixed Odds ທີ່ເຮົາເຫັນ 1×2 ຊື່ງຈະມີຢູ່ 3 ເຫດການຄືໂອກາດທີທີມເຫຍ້າຈະຊະນະ ໂອກາດຈະຊະເຫມີ ແລະ ໂອກາດທີທີມເຍືອນຈະຊະນະເອງ

ການແທງບານອອນລາຍ

ຂໍດີຂອງການເດີມພັນ  SBOBET  ແຮນດີແຄນ (HANDICAP SBOBET)

 • ລາຄາບານແຮນດີແຄບດີກວ່າ
 • ລາຄາບານແຮນດີແຄບ ບໍ່ມີຜົນສະເຫມີ
 • ລາຄາບານແຮນດີແຄບ ຜົນສະເຫມີໄດ້ເງີນຄື
 • ສາມາດວ່າງເດີມພັນທີມຮອງໄດ້

3. Full time ຄືການແທງນັບຜົນຈົບ 90 ນາທີ

 • 1st Half ການແທງເຄີ່ງແລກນັບຜົນເພາະເຄີ່ງແລກ
 • ບານເຕັ່ງເຄີ່ງແລກ ເຄີ່ງຫລັງ (HDP & OU)
 • ຮ່ວມສະນຸກແບບຢູໂຮບ (1×2 (FT & HT) )
 • HT / FT ຄື ການແທງບານແບບເຄີ່ງເວລາ ແລະ ແບບເຕັມເວລາ
 • 1X2 = ແບ່ງການແທງອອກເປັນ 3 ສ່ວນ ຄື ແທງເຈົ້າບ້ານ ຊະນະແທງສະເຫມີກັນ ແລະ ແທງທີມເຍື່ອນຊະນະ
 • ການທາຍສະກໍ໋ບານ (correct score) ທາຍສະກໍ໋ໃນຖືກຕ້ອງ ວ່າທີມໃດຈະຊະນະດ້ວຍສະກໍ໋ເທ່າໃດ
 • ການທາຍຜົນ ຄຼ່ ຄີ່ (Odd-Even)
 • ຄີ່ Odd ເປັນການທາຍຜົນສະກໍ໋ລວມຂອງທັ້ງ 2 ທີມວ່າຈະອອກມາເປັິນ ເລກຄີ່
 • ຄຼ່ Even ເປັນການທາຍຜົນສະກໍ໋ລວມຂອງທັ້ງ 2 ທີມວ່າຈະອອກມາເປັິນ ເລກຄີ່
 • HT.FT  (ທາຍຜົນເຄີ່ງແລກເຄີ່ງຫລັງ)
 • HH  (ຫຫ)  ຄື ແທງວ່າເຈົ້າບ້ານ ນັ້ນຈະຊະນະ ທັ້ງໃນເຄີ່ງແລກ ແລະ ເຄີ່ງຫລັງເຊັ່ນ ເຄີ່ງແລກເຈົ້າບ້ານຂື້ນນຳ 1-0 / ເຄີ່ງຫລັງເຈົ້າບ້ານຊະນະ 2-0,2-1 ເປັນຕົ້ນ
 • HD  (ຫສ) ຄື ແທງວ່າເຈົ້າບ້ານຊະນະໃນເຄີ່ງແລກ ແລະ ເຄີ່ງຫລັງຈະສະເຫມີກັນ ເຊັ່ນ ເຄີງແລກ ເຈົ້າບ້ານຈະຂື້ນນຳ 1-0 / ເຄີ່ງຫລັງ ທັງ 2 ທີມສະເຫນີກັນ 1-1
 • HA  (ຫຍ) ແທງວ່າ ເຈົ້າບ້ານຈະສະນະໃນເຄີ່ງແລກ ແລະ ເຄີ່ງຫລັງທີມເຍືອນຈະຊະນະ ເຊັ່ນ ເຄີ່ງແລກ ເຈົ້າບ້ານ ຂື້ນນຳ 1-0 / ເຄີ່ງຫລັງ 1-2,1-3 ເປັນຕົ້ນ
 • DH  (ສຫ) ຄື ແທງວ່າ ສະເຫມີກັນ ທັ້ງເຄີ່ງແລກ ແລະ ເຄີ່ງຫລັງທີມບ້ານຊະນະເຊັ່ນ ເຄີ່ງແລກສະເຫມີກັນ 0-0 / ເຄີ່ງຫລັງ ເຈົ້າບ້ານຊະນະ  1-0,2-0 ເປັນຕົ້ນ
 • DD (ສສ) ຄື ແທງວ່າສະເຫມີກັນທັ້ງເຄີ່ງແລກ ແລະ ເຄີ່ງຫລັງ ເຊັ່ນ ເຄີ່ງແລກ ສະເຫມີກັນ 0-0 / ເຄີ່ງຫລັງ ທັ້ງ 2 ທີມສະເຫມີກັນ 1-1,2-2 ເປັນຕົ້ນ
 • DA (ສຍ) ຄື ທາຍວ່າ ສະເຫມີກັນໃນເຄີ່ງແລກ ເຄີ່ງຫລັງທີມເຍືອນຊະນະ ເຊັ່ນ ເຄີ່ງແລກ ສະເຫມີກັນ 0-0 / ເຄີ່ງຫລັງທີມເຍືອນຊະນະ 0-2,0-3 ເປັນຕົ້ນ
 • AH (ຍຫ) ຄື ແທງວ່າ ທີມເຍືອນຊະນະເຄີ່ງແລກ ເຄີ່ງຫລັງທີມເຈົ້າບ້ານຊະນະ ເຊັນ ເຄີ່ງແລກທີມເຍືອນຂື້ນນຳ 0-1 /ເຄີ່ງຫລັງເຈົ້າບ້ານ ຊະນະ 2-0
 • AD (ຍສ) ຄື ແທງວ່າທີມເຍືອນຊະນະ ເຄີ່ງແລກ ແລະ ເຄີ່ງຫລັງສະເຫມີກັນ ເຊັ່ນ ເຄີ່ງແລກ ທີມເຍືອນຂື້ນນຳ 0-1 / ເຄີ່ງຫລັງ ທັງ 2 ທີມກີ້ສະເຫມີກັນ 1-
 • AA(ຍຍ) ຄື ແທງວ່າທີມເຍືອນຊະນະ ທັ້ງເຄີ່ງແລກ ແລະ ເຄີ່ງຫລັງ ເຊັ່ນ ເຄີ່ງແລກ ທີມເຍືອນຂື້ນນຳ 0-1 / ເຄີ່ງຫລັງ ທີມເຍືອນຊະນະ 0-2,0-3 ເປັນຕົ້ນ
 • ບານສະເຕັດ (mix parlay) ການແທງບານຊຸດ ຫລື ບານສະເຕັດນັ້ນເອງ ຖືເປັນເມນູທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຍອດນີຍົມທີ່ສຸດໃນການແທງບານສາມາດເລືອກແທງຕັ້ງແຕ່ 3 ເຖີງ 15 ຄູ່ຂື້ນໄປ
 • ບານສົດ(live)ຄູ່ບານທີ່ເປີດໃຫ້ເດີມພັນລະວ່າງແຂ່ງຂັ່ນ

ນອກຈາກທີ່ເວົ້າມານີ້ SBOBET ຍັງມີຮູບແບບການພະນັ່ນ ໃນຕະຫລາດຕ່າງໆ ເພືອຄວາມບັນເທີງທີ່ຫລາກຫລາຍຕໍ່ໄປນີ້

 • 1X2
 • ເອຊຽນແຮນດີແຄບ
 • ເອຊຽນ 1X2​
 • ຄະແນນທີ່ຖືກຕ້ອງ
 • ສອງໂອກາດ
 • ທາຍທີມຫລືຜູ່ຫລີ້ນທີ່ຈະໄດ້ເລີມຫລີ້ນເກມກ່ອນ(First To Start)
 • ປະຕູແລກ/ປະຕູສຸດທ້າຍ
 • ເຄີ່ງແລກ 1X2
 • ແຮນລີແຄບເຄີ່ງແລັວ
 • ຄີ່ຄູ່ເຄີ່ງແລກ
 • ຫລາຍກວ່ານ້ອຍກວ່າເຄີ່ງແລກ
 • ເຄີ່ງເວລາ/ເຕັມເວລາ
 • ມີກພຣາເລ່
 • ມັນນີໄລ້/ເຮັດທູເຮັດ(Head to Head)
 • ຄູ່/ຄີ່
 • ຜົມຊະນະເລີດ
 • ສູງກວ່າ/ຕ່ຳກວ່າ
 • ພະນັ່ນແບບຊ່ວງເວລາ
 • ຜົມສະກໍ໋ລວມ(ຈຳນວນປະຕູທັງຫມົດ)

ສົນໃຈສະຫມັກ

@2020 ON189.COM.ALL.RIGHT RESERVED