ລະບົບຝາກຖອນ ອັດຕະໂນມັດ

February 21st, 2020 by

ມື້ນີ້ ແອດມິນຈະພາທຸກທ່ານ ມາຮູ້ຈັກກັບ ລະບົບຝາກຖອນ ອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ການເຮັດລາຍການຂອງທຸກທ່ານ ສະດວກ ສະບາຍຫຼາຍກວ່າທີ່ເຄີຍເປັນ ໂດຍສະເພາະກັບຍຸກປັດຈຸບັດທີ່ໂລກກວ່າໄປພ້ອມຄຳວ່າ  “ເທັກໂນໂລຢີ” ແລ້ວນັ້ນ ການມີລະບົບອັດຕະໂນມັດ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດງ່າຍຂື້ນອີກ

ເຊື່ອວ່າ ຫລາຍທ່ານ ໃນຕອນນີີ້ ອາດມີຄຳຖາມຫຼາຍຢ່າງວ່າ ເປັນຫຍັງຕອນເຮັດໃຫ້ມັນເບີ່ງຫຍຸ້ງຍາກ

ນັ້ນກໍ່ເພາະວ່າ ເພື່ອການໃຫ້ບໍລິການທີ່ເປັນມາດຕະຖານ ແລະ ວ່ອງໄວ ຫຼາຍຂື້ນ ໃນຊ່ວງທຳອິດອາດຈະມີການຂັດຂ້ອງແດ່ ແຕ່ເຊື່ອໄດ້ເລີຍວ່າ ຖ້າເຮັດຕະຫຼອດ ລູກຄ້າຈະເຂົ້າໃຈໄດ້ເອງວ່າ ມັນງ່າຍ ແລະ ສະດວກສະບາຍຫຼາຍກວ່າ

ໃນເມື່ອສະໄຫ່ມກ່ອນ ຈາກຄົນທີ່ລື້ງເຄີຍກັບ ມືຖືກົດປຸ່ມ ຍັງປ່ຽນມາເປັນສະມາດໂຟນໄດ້ ແລ້ວເປັນຫຍັງ ການຝາກຖອນ ໃນລາຍ ຈະປ່ຽນເປັນ ການຝາກຖອນຝາກລະບົບອັດຕະໂນມັດບໍ່ໄດ້

ເວົ້າແລ້ວ ແອດມິນ ຈະພາທຸກທ່ານໄປ ເຂົ້າໃຈກັນຫຼາຍຂື້ນ ກັບຂັ້ນຕອນ ການເຮັດລາຍລະອຽດ ການຝາກຖອນກັບ ລະບົບອັດຕະໂນມັດ ແບບລະອຽດກັນເລີຍ ໃນມື້ນີ້

ຂັ້ນຕອນທີ່1

ລູກຄ້າທີ່ເຕີມເງິນ ຫຼື ສະໝັກສະມາຊິກກັບon189 ເຂົ້າໄປໃນ Line add @on189v5 ຈະມີໜ້າຕ່າງທາງເຂົ້າ ໃນຊ່ອງສີແດງ

ລະບົບຝາກຖອນ ອັດຕະໂນມັດ

ຂັ້ນຕອນທີ່2 ເລືອກເກມທີ່ຫຼີ້ນ

ທ່ານຈະພົບໜ້າເກມຕ່າງໆ ທີ່ເຮົາມີ ໃຫ້ລູກຄ້າເບີ່ງ ບ່ອນເຂົ້າ ລະບົບ ຫຼື ສະໝັກ ຫາກລູກຄ້າມີຍູສເຊີແລ້ວ ໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ ເຂົ້າລະບົບ ຫຼື ລູກຄ້າຕ້ອງການ ທີຈະສະໝັກສະມາຊິກ ໃຫ້ເຂົ້າໄປບ່ອນ ສະໝັກສະມາຊິກຕາມຊ່ອງສີແດງ

ຝາກຖອນງ່າຍໆ

ຂັ້ນຕອນທີ່3 ໃສ່ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ

1. ຈະມີຊ່ອງໃຫ້ລູກຄ້າ ໃສ່ຂໍ້ມູນ ຊື່-ນາມສະກຸນ ທີ່ຕ້ອງເປັນຊື່ ນາມສະກຸນແທ້ ຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຕ້ອງຕົງກັນກັບເລກບັນຊີ ຂອງລູກຄ້າ

2. ເບີໂທລະສັບ (ເພື່ອຮັບໄອດີຜ່ານsms ) ຕ້ອງເປັນເບີທີ່ລູກຄ້າມີການໄຊ້ງານແທ້ຈິງ ເພື່ອຮັບ ID ແລະ password

3. ID Line ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຈາກທາງເຮົາ ON189

4. ຊື່ທະນາຄານ ທີ່ມີ ຊື່ຕ້ອງຕົງກັບຊື່ ແລະ ນານສະກຸນ ຂອງລູກຄ້າ ເພື່ອການ ຝາກ-ຖອນ ທີ່ວ່ອງໄວ

5. ເລກທີ່ບັນຊີ ຕ້ອງເປັນເລກທີ່ບັນຊີ ຊອງລູກຄ້າເທົ່ານັ້ນ !!

6. ລະຫັດຖອນ 6 ຫຼັກ ເພື່ອຢືນຍັນຕົວຕົນ ໃນການເຮັດລາຍງານ ເຕີມ-ຖອນ

7. ເລືອກການຮູ້ຈັກຊ່ອງທາງໃດ ສ່ວນນີ້ເປັນການສອບຖາມວ່າ ລູກຄ້າຮູ້ຈັກເຮົາຈາກຊ່ອງທາງໃດ ເພື່ອການເລືອກໂປຣໂມຊັ່ນ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບລູກຄ້າ ໃນອະນາຄົດ

8. ລູກຄ້າໃສ່ຂໍ້ມູນ ໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໃຫ້ເລື່ອນລົງໄປທີ່ບ່ອນສົ່ງຂໍ້ມູນ

ລະບົບຝາກຖອນ ອັດຕະໂນມັດ

ຂັ້ນຕອນທີ່4 ຈະເຫັນໜ້າເລກບັນຊີທີ່ ລູກຄ້າຈະໂອນມາເຕີມຫຼີ້ນ

ຖ້າລູກຄ້າເລືອກທີ່ຈະຫຼີ້ນເກມ ລູກຄ້າທີ່ຈະໂອນມາເຕີມຫຼີ້ນເກມກັບເຮົາ ເມື່ອລູກຄ້າໂອນມາແລ້ວ ມີບ່ອນທີ່ລະບຸຈຳນວນເງິນ ໂດຍໃຫ້ລູກຄ້າລະບຸ ຈຳນວນເງິນທີ່ລູກຄ້າ ມີການໂອນເຂົ້າມາ ໃຫ້ຕົງກັນກັບສະລີບ

ລະບົບຝາກຖອນ ອັດຕະໂນມັດ ຈະມີຊ່ອງທາງທີ່ລູກຄ້າ ສົ່ງສະລີບການໂອນມາໃຫ້ທາງເຮົາ ເລືອກຟາຍ ແລ້ວກົດເລືອກຮູບສະລີບ ທີ່ລູກຄ້າໄດ້ໂອນເຂົ້າມານັ້ນ

ແລ້ວຈະມີໃຫ້ເລືອກຮັບ ໂປຣໂມຊັ່ນ ທີ່ຂອງທາງເຮົາມີ ໂດຍທີ່ລູກຄ້າ ຈະເລືອກຮັບ ຫຼື ບໍ່ຮັບ ກໍ່ໄດ້

ແລະ ເລືອກທະນາຄານທີ່ລູກຄ້າໂອນມາ ໂດຍລູກຄ້າ ສາມາດ ກົດຄຣີກເລືອກທະນາຄານ ຕາມທີ່ລູກຄ້າໂອນມາແທ້

ລະບົບຝາກຖອນອັດຕະໂນມັດ

ຝາກຖອນງ່າຍໆ

ກົດບ່ອນທີ່ ກວດສອບຂໍ້ມູນ ເພື່ອກວດສອບຂໍ້ມູນທີ່ໃສ່ ກ່ອນເຮັດການສົ່ງຂໍ້ມູນ

ຂັ້ນຕອນທີ່5 ພໍກວດສອບຂໍ້ມູນແລ້ວ

ກົດບ່ອນສຳເລັດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ເພື່ອຢືນຍັນການດຳເນີນງານ

ຝາກຖອນງ່າຍໆ

ຂັ້ນຕອນທີ່6 ລໍຖ້າຮັບຍູສເຊີ ພາຍໃນ5ນາທີ

ຝາກຖອນງ່າຍໆ

ເຫັນບໍ່ວ່າ ບໍ່ໄດ້ຍາກຄືທີ່ຫຼາຍໆທ່ານຄິດ ເຊື່ອວ່າ ຫາກທ່ານທັງຫຼາຍ ອ່ານຈົນຈົບທຸກບັນທັດແລ້ວ ບໍ່ມີປັນຫາໃນການດຳເນີນການຢ່າງແນ່ນອນ ທັງນີ່ ການຝາກຖອນລະບົບນີ້ ຍັງມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍກວ່າ Line ອີກດ້ວຍ

ທາງເວັບ on189 ຕ້ອງຂໍອະໄພລູກຄ້າທີ່ເຕົາລົບ ທຸກທ່ານ ຖ້າວ່າເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານຂຸນເຄືອງໃຈ ເພາະຫາກຍັງເຮັດລາຍງານແບບເຕັມຕໍ່ໄປ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ທາງເຮົາ ໃຫ້ບໍລິການໄດ້ແບບບໍ່ທົ່ວເຖີງ ແລະ ເກີດຄວາມລ່າຊ້າ ຈະຢາກໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານ ເປີດໃຈ ແລະ ລອງໄຊ້ ການຝາກຖອນນີຶ ເພຶໍືອການບໍລິການທີ່ດີຫຼາຍຂື້ນ

ຂໍ້ມູນເພີມເຕີມ