AFFILIATE MARKETING ແມ່ນຫຍັງ?

February 20th, 2020 by

AFFILIATE MARKETING ແມ່ນຫຍັງ?

AFFILIATE MARKETING ແມ່ນຫຍັງ? ເຮົາມາເຮັດຄວາມຮູ້ຈັກກັນກັບການຕະຫລາດແນວໃຫ່ມ ທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ເປັນລາຍນາທີ “ລາຍນາທີ” 

AFFILIATE MARKETING ແມ່ນຫຍັງ? ມື້ນີ້ທາງ on-189.com ມາເຮັດຄວາມຮູ້ຈັກກັບ AFFILIATE MARKETING ການຕະຫລາດຍຸກໃຫ່ມທີ່ໃຜຫລາຍຄົນຍັງບໍຄຸ້ນຊີນກັບຊື່ນີ້ ຫາກເປັນເລືອງຂອງ Digital marketing ແຕ່ຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ ທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກຄຳນີ້ເລີຍທີດຽວ

AFFILIATE MARKETING ການຕະຫລາດແນວໃຫ່ມ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ກຳໄລ ໃຫ້ ພໍ່ຄ້າ ແມ່ຄ້າ ອອນລາຍໄດ້ບໍ່ນ້ອຍເລີຍ ເພາະນອກຈາກຈະຊ່ວຍໃຫ້  ລູກຄ້າ ຊື້ເຄືອງໄດ້ແທ້ແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍໂປຣໂມດສີນຄ້າ ແລະ ບໍລິການໃນງົບ ທີ່ລົງທືນທີ່ປະຍັດລົງໄດ້ອີກດ້ວຍ ແຕ່ແນະນຳວ່າ ທ່ານເລືອກຊ່ອງທາງໂປຣໂມດ ສີນຄ້າດີໆ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບກຸ້ມລູກຄ້າ ບໍລິການພື້ນທີ່ການຂາຍ ແລະ ເຮົາມາເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈກັບ AFFILIATE MARKETING ແມ່ນຫຍັງ? ກັນແບບຊັດເຈນກັນເລີຍ

AFFILIATEMARKETING ແມ່ນຫຍັງ? 

AFFILIATEMARKETING ຄື ການວ່າງສີນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ມາໄວ້ໂປຣໂມດ ໃນເວບໄຊ້ອື່ນໆ ແບບວ່າງກະຈາຍສີນຄ້າຈາກເວບໄຊ້ ນັ້ນໆ ເຮົາກໍ ຫັກຄ່າຕອມມິຊັ່ນ ໂດຍອາໄສ ຕົວແທນນາຍຫນ້າເພືອໂຄສະນາສີນຄ້າ ຫລື ບໍລິການເວບໄຊ້ເຫລົ່ານັ້ນ

ເມືອເກີດການຊື້ຂາຍ ຫລື ຜົນລັບຂື້ນແລ້ວ ຈະໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນ ເປັນຄ່າຄອມມິຊັ່ນ ທີ່ຕົກລົງກັນໄວ້ນັ້ນເອງ ເຊັ່ນ

ຍົກຕົວຢ່າງ ຖ້າທ່ານວາງຂາຍ ສີນຄ້າອອນລາຍໃນເວບ LAZADA , Shoppee , Tatad.com ຖ້າຫາກສີນຄ້າເຮົາຂາຍໄດ້ ເຮົາກໍຫັກເປີເຊັນ ຈາກຍອດຂາຍ ໃຫ້ເວບໄຊ້ນັ້ນໆ ຫລັກໆຂອງການຕະຫລາດແນວນີ້

ທີ່ສຳຄັນ ຄື ເຈົ້າຕ້ອງໂປຣໂມດໃຫ້ຖືກກຸ່ມ ແລະ ທຸກຄວາມສົນໃຈຂອງລູກຄ້າ ນັ້ນຄືການຂະຫຍາຍຖານrceມີການກະທຳAFFILIATE MARKETINGກັນຫຼາຍຂື້ນໂດຍການຄິດຄ່າຄອມມິດຊັ່ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ບໍ່ວ່າ LAZADA ຫັກສູດ 12% , TV Direct ຫັກ 8%, THEOUTLET24 ຫັກ 10% , Honestbeeຫັກ 200 ບາດ ຕໍ່ການໄຊ້ຄູປ໋ອງ ແລະ  Ezbuy ຫັກ 55 ບາດເປັນຕົ້ນ

ສີ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຈາກAFFILIATE MARKETING 

ສີ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຈາກAFFILIATE MARKETING ຄືຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ ທີ່ຢູ່ Desktop ແລະ Mobile ໝາຍເຖີງຄ່າຄອມ – ທີ່ເກີດຈາກການທີ່ລູກຄ້າເຂົ້າໄປສັ່ງຊື້ສິນຄ້າໃນເວັບເພສ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ

ເວີຊັ່ນ Desktop (ເວັບໄຊ້ເວີຊັ່ນປົກກະຕິເມື່ອເປີດຜ່ານຄອມພິວເຕີ PC , ແລັບທ໊ອບ) ຫຼື ຈະເປັນເວັບໄຊ້ ເວີຊັ່ນ Mobile (ເວັບໄຊ້ອີກເວີຊັ່ນທີ່ສະແດງເຜົນ ເມື່ອເບີ່ງຜ່ານ ສະມາດໂຟນ)

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຫຼື ຖ້າຄິດງ່າຍໆ ວ່າລູກຄ້າເປີດເຂົ້າເວັບ ຊື້ຂາຍສິນຄ້າ ຜ່ານໂປຣແກມ ຫຼື ແອບປະເພດບາວເຊີ ເຊັ່ນ Internet Explorer , Microsoft Edge , Google Chrome , Firefox หรือ safari ເປັນຕົ້ນ ເຮົາຈະເປັນຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ ທີ່  Desktop และ Mobile ທັັງໝົດ

ເລື່ອງອັດຕາຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ Lazada ຫຼື ເວັບຕ່າງໆ ຈະຈ່າຍໃຫ້ຄົນເຮັດ Affiliate Proggram ຢ່າງນັ້ນ ໜ້າຈະເປັນເລື່ອງຫຼາຍໆຄົນຢາກຮູ້  ແຕ່ເຮົາຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈກ່ອນວ່າ ຄ່າຄອມມິດຊັ່ນທີ່ Lazada ຈ່າຍໃຫ້ເຮົານີ້ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ກໍລະນີ ຄືຄ່າຄອມອື່ນໆ ທີ່ Desktop และ Mobile ທັງໝົດ

ແມ່ນຢູ່ທີ່ເວັບໄຊ້ເຫຼົ່ານີ້ ຈະເພີ່ມຍອດຂາຍຂອງເຈົ້າ ໃຫ້ງ່າຍຫຼາຍຂື້ນ ໂດຍທີ່ເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງລົງທືນໄປກັບການໂປຣໂມດຫຼາຍ ແລະ ທີ່ຫຼາຍໄປກວ່ານັ້ນໂຕເວັບໄຊ້ເຫຼົ່ານີ້ ກໍ່່ຍັງຊ່ວຍໂປຣໂມດ ສິນຄ້າໃຫ້ເຈົ້າຜ່ານສື່ອອນລາຍ ໂປຣໂມດໂຄ້ດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ດິວກິດຈະກຳຮ່ວມສະໜຸກຕ່າງໆ

ຊື່ງຊ່ວຍໃຫ້ສິນຄ້າ/ບໍລິການທີ່ເຮັດໃຫ້ຮູ້ຈັກເປັນວົງກ້ວາງອີກເຊັ່ນ ກັນ ແລະເຮົາຈະຕອບໂຈດ ເລື່ອງ ຄາສິໂນອອນລາຍແບບເຄືອຂ່າຍ ທີ່ເຮົາບໍ່ຕ້ອງລົງທືນໃດໆເລີຍ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນແບບຄຸ້ມສຸດຄຸ້ມອີກດ້ວຍ

AFFILIATE ຈື່ງເປັນຊ່ອງທາງຫາເງິນ ຮູບແບບໄຫ່ມ ເຊີ່ງຈະກະຈາຍ ສິນຄ້າ ແລະ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການສ້າງລາຍໄດ້ຜ່ານລະບົບອິນເຕີເນັດ ຈາກກະແສນິຍົມ ການເຮັດ AFFILIATEໃນປະເທດ

ເຊີ່ງທາງເວັບ on-189. com ຈື່ງນຳສະເໜີ ການຕະຫຼາດຮູບແບບໄຫ່ມນີ້ ມາຮ່ວມເປັນສ່ວນ 1 ກັບເຮົາໃນການ ນຳສິນຄ້າຄາສິໂນອອນລາຍ ທີ່ເຮົາມີທັງໝົດ ໄປຈັດການໂປຣໂມດ ເພື່ອຮັບຄ່າຕອບແທນເປັນຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ

ຫາກທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງເວັບໄຊ້ຢູ່ແລ້ວ ທ່ານສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ ຈາກຜູ້ທີ່ມາເບີ່ງເວັບໄຊ້ຂອງ ທ່ານໄດ້ດ້ວຍສິນຄ້າ ທີ່ໄກ້ຄຽງກັບເນື້ອຫາຂອງທາງໄດ້ເລີຍ ໂດຍທີ່ ການສ້າງລາຍໄດ້ ມີຫຼາກຫຼາຍວິທີດ້ວຍກັນ ແລະ ການຫາເງິນດ້ວຍການເປັນ Affiliate

ເປັນນາຍໜ້າອອນລາຍກໍ່່ເປັນໜື່ງໃນຫຼາຍໆ ວິທີທີ່ສາມາດເລີີ່ມຕົ້ນໄດ້ງ່າຍ ຕົ້ຮໍນທືນຕ່ຳ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງນ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຈະຂາດທືນ ຫາກທ່ານເຮັດຢ່າງຖືກວິທີ ແລະ ສ້າງລາຍໄດ້ຫຼາຍ ຫຼື ທີ່ເອີ້ນວ່າ High Coversion ທັງສິນຄ້າ ຕົວຢ່າງເຄື່ອງແຟຊັ່ນ ເຄ່ອງປະດັບ ການດາວໂຫຼດເກມ ບໍລິການເປີດເມັມເບີ້ຄາສິໂນອອນລາຍ ເປັນຕົ້ນ ທັງໝົດທີ່ມີສິນຄ້ານຳໄປໂປຣໂມດໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ ບໍ່ວ່າທ່ານະມີເວັບໄຊ້ ຫຼື ເນື້ອຫາແບບໃດ

ທ່ານກໍ່ສາມາດຫາເງິນຈາກ AFiliate ໄດ້ບໍ່ຍາກ ຈາກຄົນທີ່ເຂົ້າເບີ່ງເວັບໄຊ້ຂອງທ່ານ ເຊີ່ງພຽງແຕ່ສະໝັກເຂົ້າເປັນ Publisher ກັບ ACCESSTRADE ແລະ ນຳປ້າຍແບນເນີ້ ໃນລະບົບຂອງເຮົາໄປວາງ ໃນເວັບໄຊ້ຂອງທ່ານ ເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ທັນທີ

ທັງໝົດ ທັງມວນນີ້ on-189.com ທີ່ມີທີມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແນະນຳ ແລະ ເບີ່ງແຍງຢ່າງໄກ້ຊິດ ສຳລັບການເຜີຍແພ່ໂຄສະນາຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ກັບAFFILIATE MARKETING

ການເລີ່ມຕົ້ນຫາເງິນອອນລາຍ ດ້ວຍການເປັນນາຍໜ້າ ອອນລາຍກັບ on-189 ທີ່ນອກຈາກຈະຕົ້ນທືນຕ່ຳແລ້ວ ຍັງງ່າຍສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດ ຫຼື ເລີ່ມຕົ້ນມາກ່ອນນັ້ນ ເພາະລະບົບດ້ານຫຼັງ ແລະ ວິທີໂປຣໂມດສິນຄ້າ ສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍ ຜ່ານເວັບໄຊ້ຂອງທ່ານເອງ ຫຼື ຜ່ານ Social media ຕ່າງໆໄດ້ອີກດ້ວຍ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມ